Maskinpark

VOLVO ECR145CL


15 ton 

Används vid buskröjning och grävning/relining.

LÄNNEN 8600 E


Används vid ogräsbekämpning med hetvatten, bekämpning av jätteloka och spolning av räls.

VOLVO EW160C


17 ton

Används vid buskröjning och snöröjning.

VOLVO EW160C


17 ton

Används vid buskröjning och snöröjning.

VOLVO L90F


14 ton 

Används vid snöröjning av vägar och div annat.

Ej spårgående.